Divadlo a hudba pro děti a dospělé

Po delší době opět ožije kouzelné místo uprostřed sídliště, přírodní amfiteátr v Čertově rokli.

Sobota 20. 9. 2014, 15:30-17:30 
přírodní amfiteátr v Čertově rokli (mezi ZŠ Blažkova a MŠ Nejedlého)

 - v případě nepříznivého počasí se divadlo přesouvá do ZŠ Blažkova
 - podložky na sezení s sebou
 - vstupné dobrovolné

V letech 2009 a 2010 jsme oživili amfiteátr v rámci Občanského sdružení pro ŽP Ježkova, proběhlo zde několik divadelních představení. V roce 2011 se podařilo OS Ježkova provést sanaci amfiteátru a zbudování přístupové cesty shora od MŠ Nejedlého (v rámci grantového projektu Čertova rokle – srdce Lesné).

Doufejme, že babí léto vydrží a vše proběhne podle plánu. Program bude zahájen bezprostředně po skončení Sousedských trhů Lesné konaných v přilehlé ZŠ Blažkova.

Program

15:30  zahájení obstarají bubeníci
15:45  Policejní pohádka - Divadlo Plyšového medvídka (www.divadloplysovehomedvidka.cz)
16:45  Jak šla slepice Julie na výlet - Divadlo Kufr (www.divadlokufr.net)

 
Poděkování patří Divadlu Plyšového medvídka, Divadlu Kufr i bubeníkům. Akci podpořili tím, že vystoupí bez nároku na pevný honorář, jen za dobrovolné vstupné .