Dokument a fotografie z historie Lesné

Dokument z roku 1996 z cyklu Deset století architektury a historické fotografie Lesné přelomu 60. a 70. Let. Převážně z rodinných archivů obyvatel Lesné. To bude obsahem besedy o historii Lesné, spojené s aktuálními informacemi o připravovaném prohlášení Lesné památkovou zónou. 

Pátek 12. 12. 2014 v 18 hodin
Sál Drutisu (klubovna MČ Brno-sever), Okružní 21 (pod Albertem)

V září na shromáždění občanů už na inzerované promítání nedošlo. Nicméně bylo ohlášeno, že proběhne v náhradním termínu. Zájem o takovou akci byl i mezi účastníky říjnové komentované prohlídky Lesné. Poslední pátek v listopadu se tedy uskuteční setkání zájemců o informace z historie Lesné. Na úvod bude krátký film Sídliště Lesná – Brno, dokument České televize z cyklu Deset století architektury. V souvislosti s tím zazní shrnutí důvodů, pro které je koncepce Lesné jako zahradního města doporučena Národním památkovým ústavem ČR na prohlášení městskou památkovou zónou. Budou také promítnuty historické fotografie zachycující podobu života na Lesné v době jejího vzniku.
Na akci zve Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná, průvodní slovo a výklad obstará Martin Maleček.