Jaká je a jaká bude Lesná?

Setkání občanů, v rámci kterého představíme Sdružení občanů Lesné, co jeho vzniku předcházelo a jaké jsou jeho cíle. Součástí bude promítání z archivu Lesné a diskuse o aktuálních problémech Lesné a MČ Brno-sever.

Pátek 19. 9. 2014, 18:00 DRUTIS  (klubovna MČ Brno-sever na Okružní 21, naproti prodejny Albert)

 
Zveme všechny obyvatele Lesné a celé MČ Brno-sever na neformální setkání, kde se představí na bázi občanských iniciativ vzniklé politické hnutí Sdružení občanů Lesné. Zazní zde hodnocení minulých let a důvody, proč je v tuto chvíli nezbytné doplnit práci v rovině občanského aktivismu i účastí v zastupitelstvu MČ Brno-sever.  Ale především zde budou prezentovány aktuální informace a proběhne diskuse o současných problémech, odstavování kamionů a parkování na Lesné a MČ Brno-sever, kácení lesa, privatizace bytů, snahy o zahušťování Lesné, památková zóna, územní plán, zeleň na Lesné, správa obecních bytů, podivné plány města Brna na hřbitov v Soběšicích a další Vaše témata.
 
K dispozici bude pro zájemce také kniha „Lesná - 50 let sídliště“.