Lesná - panelové zahradní město

Celorepubliková akce Den architektury letos začíná v rámci Brna na Lesné. Sraz komentované prohlídky je v sobotu 4. 10. v 10h na konečné tramvaje v Čertově rokli. Po skončení bude následovat pro zájemce neformální beseda v salonku restaurace Obzor.
 
Obojí v sobě spojuje unikátní urbanistická koncepce ze 60. let, doporučená MK ČR k prohlášení za městskou památkovou zónu. Se znalcem historie i současnosti Lesné Martinem Malečkem a urbanistkou Natašou Zounkovou, dcerou vedoucího architekta Lesné Františka Zounka. Možná též za účasti významného spoluautora Lesné arch.Viktora Rudiše. K dispozici bude i publikace Lesná - 50 let sídliště.

     
     

V minulém roce proběhla v září komentovaná prohlídka Lesné ve spolupráci s OS Skandinávský dům pod názvem Brněnská Tapiola.