Zeleň a lidská sídla

Jaké „služby“ prokazují stromy městu a jeho obyvatelům? Jak lze posuzovat zdravotní stav dřevin? Kdy mohou dřeviny ohrožovat zástavbu? Jak má vypadat vhodná péče o stromy a kdy jim mohou zásahy naopak ublížit?
 

Odpovědi na tyto a další otázky můžete získat na přednášce

prof. Ing. Jana Čermáka, CSc. na téma „Zeleň a lidská sídla“,

 
která se uskuteční v neděli 9. 11. 2014 ve 14 hodin v salonku Taverny John Silver (Dusíkova 7).
Na přednášku navazuje komentovaná prohlídka zeleně v zástavbě na sídlišti Lesná. Předpokládané ukončení mezi 16:00 a 16:30 (podle zájmu účastníků a přízně počasí).
 
Profesor Jan Čermák je významný dendrolog, působí na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a biocenologie Mendelovy univerzity. Kromě rozsáhlé výzkumné a publikační činnosti mezinárodního dosahu se podílí rovněž např. na zpracování odborných posudků zdravotního stavu dřevin.
 
Přednáška zahajuje cyklus vzdělávacích a diskusních setkání, věnovaných zeleni a lesu na Lesné a území MČ Brno-sever obecně.
 
Vstupné dobrovolné.
 
Za Radu občanských iniciativ k. ú. Lesná srdečně zvou
 
Martin Maleček
Tomáš Kohoutek