99 letá lípa svobody

99 letá lípa svobody
28. 09. 2018

Jako Československá republika, na malém prostoru a v sevření toho, co ji může ohrožovat. Ale houževnatá a pořád nezdolná, byť byla za 2. světové války obklopená krátery po leteckých bombách a později několikrát pošramocená haváriemi aut. To je 99 letá Lípa svobody v Soběšicích, která stojí na malém kousku zeleně při ústí ulice Melatín do ulice Zeiberlichova. Vysazena byla v roce 1919 a její existenci jsme si dnes připomenuli slavnostním odhalením pamětní desky umístěné na ka...meni, který mění barvu podle počasí. Poděkování patří paní Vonešové, že na jaře upozornila tento vpodstatě zapomenutý památeční strom v Soběšicích. Sešlo se hodně lidí, mezi nimi mnoho pamětníků a tak se vzpomínalo, jak to tehdy s Lípou svobody bylo. Každé podobné setkání je důležité, zvlášť, když jsou u toho i ti nejmenší. Takovéto společné ústní předávání historie zůstává v paměti lidí nejdéle.