Letošní Ukliďme Česko: hlavní akce budou v sobotu 8. dubna

Letošní Ukliďme Česko: hlavní akce budou v sobotu 8. dubna
30. 03. 2017

K odvráceným stránkám jara patří, že se na očích objeví ledacos, co v zimě milosrdně skrývala sněhová pokrývka. Pozitivní naopak je, jak přibývá ochotných účastníků dnes už tradiční akce Ukliďme Česko. A že kromě uklízení se nabízí pestrá paleta dalších zážitků, jako jsou jarní společenská setkání a sousedská posezení, víkendové procházky vlastnoručně uklizenou přírodou, svého druhu happeningy i naučný program.
Nejinak to mu bude i letos. Na adrese www.uklidmecesko.cz je již k datu uzávěrky zaregistrovaná zhruba desítka jednotlivých úklidů na území Brna-severu.

V Soběšicích organizuje úklid spolek Soběšice dětem. Po srazu v 9:00 na fotbalovém hřišti vyrazí napříč Soběšicemi, organizátorky slibují jako odměnu kromě plných pytlů a čistých Soběšic i špekáčky a domácí chléb (i bezlepkový).

V lese mezi Soběšicemi, Lesnou a Kociánkou se bude uklízet od 9:30, sraz bude souběžně na zastávkách U rozvodny (autobus 57) a Myslivecký stadion (autobus 43). O čistý les se již podruhé budou společně starat lidé z Mendlovy univerzity – Školního lesního podniku Křtiny a z Brna-severu, letos nás navíc posílí i dobrovolníci z Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Akci zaštiťuje i MČ Brno-sever, po úklidu bude následovat společné posezení a občerstvení u rybníčků v údolí Zaječího potoka.

Nedaleko odtud v Divišově čtvrti se uskuteční tradiční "Jarní úklid Divišky a okolí" spojený se sousedským posezením na zahrádce. Sraz v 9:00 u hospůdky Šanghaj. Vítáni jsou všichni příchozí.

Spolek Majdalenky bude zase od 9:30 uklízet plochy v sídlišti – především okolí ulic Dusíkova a Majdalenky, okolí cesty za Majákem a podle možností i kus lesa. Sraz bude právě na Dusíkově u vstupu do lesa k Soběšicím. Rada občanských iniciativ k.ú. Lesná bude tradičně organizovat úklid pod garážemi na ul. Okružní a drobný nepořádek na stráních kolem ulice Loosova. Sraz bude v 9:00 na zastávce Loosova - "chobotnice".

V Husovicích se tradičně na úklidu podílí organizace IQ Roma servis, z. s. Ta působí v rámci poskytování terénní formy nízkoprahového zařízení pro děti a mládež také v parku na ulici Husovická 2. zvaném Plácek. Touto akcí, plánovanou od 14 do 18 hodin, chtějí odstartovat jeho letošní zkrášlování. Kromě uklízení čekají dobrovolníky i workshopy s tématem třídění odpadů.

Školní parlament na základní škole Blažkova organizuje úklid okolí školy při příležitosti Dne Země v pátek 21. dubna od 9:00 hodin. Do akce Ukliďme Česko se zapojí i studenti a učitelé z Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, kteří v rámci předmětu Společenská odpovědnost firem uklízí  oblast, kterou pro ně vybírá odbor životního prostředí.

Seznam nahlášených akcí zatím není konečný. Zájemci se mohou přihlásit pomocí průběžně aktualizované mapy na adrese www.uklidmecesko.cz/map/ Podle počtu nahlášených mohou organizátoři úklidů odhadovat, kolik bude potřeba pytlů a rukavic. I bez přihlášení ale bude každý ochotný pomocník vítán!

A i kdybyste se nemohli zúčastnit, za pozornost stojí další „vymoženost“ stránek – v případě potřeby můžete označit a zdokumentovat černé skládky, na které při svých vycházkách narazíte. Informace pak automaticky půjde na úřad městské části, pod kterou lokalita spadá.

Pytle a rukavice budou zajištěny, zde je přehled v této chvíli platných lokalit, na které je možné se k akci přidat (pokud se najdou zájemci o další lokality, je možné seznam rozšířit, kontakt 603 375 576 nebo martin.cibula@hnutisol.cz).

Majdalenky (les nad Lesnou), čas 9:30 – 11:30

Sraz u vstupu do lesa nad Lesnou za „Meritem“ ul. Dusíkova. Úklid začneme u vstupu do lesa nad Lesnou a podle počtu zúčastněných uklidíme prostor směrem k Majáku, k domovu důchodců a k domům na Dusíkově.
Koordinátor: Zuzana Roznosová 730 149 380

Loosova, čas 9:30 – 12:00

Sraz bude na Lesné za zastávkou Loosova - "chobotnice" (směrem k restauraci Dukát), kdo přijde později, ať jde přímo do rokle pod řadovými garážemi u ul. Okružní. Uklízet se bude rokle pod řadovými garážemi u ul. Okružní a drobný nepořádek na stráních kolem Loosovy ul.
Koordinátor: Nataša Zounková 776 185 400

Divišova čtvrť, čas 9:00 - 13:00

Sraz u hospůdky Šanghaj, Trtílkova 24. Koordinátorem je OS Obyvatel Divišovy čtvrti: „Uklidíme Divišovu čtvrť a její okolí směrem ke kapli sv. Antonína, k ulici Loosova a k domovu pro seniory Kociánka.“
Koordinátor: Martin Hollan 731 510 495


Další možnosti úklidů a obecné informace najdete na http://www.uklidmecesko.cz/