Konec přetlačované před ZŠ Blažkova

Konec přetlačované před ZŠ Blažkova
28. 02. 2018

Dneškem počínaje končí stále se opakující ranní přetlačovaná v úzkém hrdle při vjezdu a výjezdu z prostoru před základní školou Blažkova. Už na jaře loňského roku jsme žádali z úrovně městské části o umístění stejné značky jako je už delší dobu na příjezdu ke škole Milénova (na vjezdu do ulic Milénova a Vaculíkova). Tedy omezení v pracovní dny od 7:30 do 8:00. Proces povolování a realizace podobných dopravních opatření je na odboru dopravy Magistrátu města Brna zdlouhavý a je třeba nepolevit. Podařilo se, což kvituje vedení školy, které o toto omezení městskou část také žádalo.