LES MEZI LESNOU A SOBĚŠICEMI - KÁCET SE UŽ NEBUDE

LES MEZI LESNOU A SOBĚŠICEMI - KÁCET SE UŽ NEBUDE
08. 09. 2018

Možná si mnozí z vás vzpomínají na rok 2014 a bouřlivé debaty o Lese nad Lesnou. A průběžně se ptáte, co s tímto lesem bude.

Mendelova univerzita, která je vlastníkem tohoto lesa, tehdy započala s realizací výzkumného projektu převodu lesa na les nízký a střední. A kolem nejfrekventovanější vycházkové pěší trasy zmizely v jedné části prakticky všechny stromy. V rámci občanské veřejnosti jsme tehdy polemizovali s Mendelovou uni...verzitou a Školním lesním podnikem Křtiny o tom, zda je tento projekt vhodně umístěný. Po mnoha jednáních se podařilo dosáhnout toho, že projekt byl v roce 2014 zastaven. Od té doby proběhla dvě jednání se zástupci Školního lesního podniku Křtiny a týmu výzkumníků z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. V rámci těchto jednání bylo přislíbeno, že projekt bude modifikován a vyhne se pásu mezi Lesnou a lokalitou Vinohrádek pod Soběšicemi. Na počátku letošního roku došlo ke změně ve vedení Mendelovy univerzity a do funkce nastoupila nová rektorka Danuše Nerudová. Jedno z prvních našich společných témat bylo právě pokračování projektu převodu lesa na les nízký a střední. Na toto téma jsme se následně potkali také s nově zvoleným děkanem Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Liborem Jankovským. Ten jasně řekl, že kácet se v této lokalitě už nebude. Děkan Jankovský je přesvědčen o tom, že tato část lesa má být zachována k rekreačním účelům, kde bude docházet pouze k postupné zdravotní probírce. Díky svému rekreačnímu potenciálu zde lze rozvíjet spolupráci Mendelovy univerzity s veřejností a samosprávou Brno-severu. Děkan Jankovský také ocenil spolupráci s městskou částí v rámci akcí Ukliďme Česko, kdy za poslední tři roky byla tato část lesa zbavena černých skládek a co do čistoty je v porovnání s minulými lety v daleko lepším stavu. Potěšující je také nabídka nového děkana, že by fakulta mohla spolupracovat s městskou částí na koncepční práci se stávající vzrostlou zelení, na čemž by se mohli podílet studenti lesnické a dřevařské fakulty. Děkan Jankovský má určitě k Brno-severu blízko, žil totiž od konce 60. let až do nedávné doby na Lesné a tedy zná zdejší zeleň velice dobře.