Letní výluky v roce 2018

Letní výluky v roce 2018
25. 06. 2018

Jako každý rok i letos je na měsíce letních prázdnin naplánována řada oprav a uzavírek, které se dotknou linek brněnské MHD na naší městské části.

Z důvodu rekonstrukce tramvajových kolejí a prostoru zastávek bude uzavřena část Moravského náměstí od křižovatky s ulicí Rooseveltovou po křižovatku ulic Milady Horákové a Koliště.

Oprava tramvajových kolejí a prostoru zastávek linek 3, 5 a 9 na Moravském náměstí si vyžádá zřízení úvratě v ulici Milady Horákové a nasazení obousměrných tramvají KT8D5 na linky 3 a 5, které zde budou ukončeny.

Linka 4 zůstává na obou stranách města ukončena úvratěmi, a to na Tomkově náměstí v souvislosti s dlouhodobou výlukou v ulici Valchařské a na Úvoze z důvodu rekonstrukce ulice Údolní. Navíc se této linky společně s linkou 9 dotkne uzavírka ulice Rašínovy, linka 4 objede centrum města ulicí Husovou a linka 9 bude s ohledem na souběh více výluk zcela mimo provoz.

Zásadní změnu připraví cestujícím pokračování rekonstrukce ulic Dornych a Plotní. Pátkem 29. června bude definitivně ukončen provoz tramvajové smyčky Zvonařka, linka 12 proto bude ukončena u hlavního nádraží, kde bude provozně propojena s linkou 11 na Lesnou.

Noční linky N92 a N93 pojedou ve směru k hlavnímu nádraží odklonem ulicemi Příkop a Jezuitskou. Vynechají tak zastávku Moravské náměstí, náhradou zastaví na zastávce Janáčkovo divadlo v ulici Jezuitské. Zastávka Náměstí 28. října bude přeložena do ulice Příkop. Ve směru od hlavního nádraží pojedou linky N92 a N93 odklonem ulicemi Lidickou, Lužáneckou a Drobného. Zastávka Moravské náměstí bude přeložena k zastávce linek 1 a 6, zastávka Náměstí 28. října bude přeložena k zastávce linky 67 (u parku).
 
Linka 3: Stará osada - Moravské náměstí (na Moravském náměstí úvrať, v úseku Česká - Rakovecká nahrazena linkou x14)

Linka 4: Tomkovo náměstí - Hlavní nádraží - Šilingrovo náměstí - Komenského náměstí - Úvoz (dlouhodobé výluky Valchařská a Úvoz, v centru odkloněna ulicí
Husovou)

Linka 5: Štefánikova čtvrť - Moravské náměstí (na Moravském náměstí úvrať, v úseku Česká - Ústřední hřbitov, smyčka nahrazena linkou x14)

Linka 9: mimo provoz (v úseku Lesná, Čertova rokle - Hlavní nádraží nahrazena linkou 11 vedenou ulicí Cejl, v úseku Hlavní nádraží - Juliánov nahrazena linkou 8)

Linka 11: Lesná, Čertova rokle - Malinovského náměstí - Hlavní nádraží (v provozu i v nepracovních dnech, nahrazuje linku 9, od hlavního nádraží pokračuje jako linka 12)

Linka x14: Ústřední hřbitov, smyčka - Mendlovo náměstí - Česká - Konečného náměstí - Vozovna Komín - Rakovecká (v úseku Ústřední hřbitov, smyčka - Česká nahrazuje linku 5, v úseku Česká - Rakovecká nahrazuje linku 3)