Minimalistická varianta přestavby Obzoru – žádost o územní souhlas

Minimalistická varianta přestavby Obzoru – žádost o územní souhlas
10. 02. 2017

Občanské iniciativy Lesné i hnutí SOL tuto podobu přestavby akceptují. Tato podoba přestavby vychází totiž pouze z toho, v čem mu nebylo možno od počátku bránit. Odpovídá původnímu územnímu plánu a splňuje územně plánovací podmínky stavebního zákona. To žádná předchozí varianta nesplňovala.

Před rokem představil veřejně vlastník areálu Obzor projekt jeho přestavby. Všichni obyvatelé Lesné byli prostřednictvím Severníku a webových stránek zváni. Obsáhlá souhrnná zpráva o tomto shromáždění občanů vyšla následně v březnovém Severníku. Nyní podal vlastník Obzoru na stavební úřad žádost o územní souhlas s touto stavbou.

Co se PODAŘILO občanským iniciativám v rámci „boje o Obzor“ od roku 2008?

1) Místo Obzoru dnes nestojí tři 17 patrové věžáky, které by zde nebýt iniciativních občanů už dávno byly. Díky tomu, že se podařilo opakovaně zabránit změně územního plánu, zde dnes nestojí ani jiné varianty, o které vlastník v posledních letech usiloval - jako např. nákupní středisko rozměrů Billy a za ním bytové domy a podobně.
2) Vlastníkovi se nepodařilo přikoupit a k zástavbě využít další pozemky kolem Obzoru, ačkoliv to měl v plánu.
3) V roce 2010 byla zpracována a občany i zastupitelstvem MČ odsouhlasena Územní studie Lesná, která říká, jaké parametry musí jakákoli přestavba Obzoru respektovat. S tím vlastník dlouho nesouhlasil. Dnešní projekt této územní studii odpovídá.
4) Vlastník se po takřka 10 letech neúspěšného snažení o vylepšení své pozice rozhodl, že využije pouze toho, co mu umožňoval územní plán už v roce 2008, tedy zvětšit objem současné stavby maximálně o 50%. 
5) Nad rámec nároků územního plánu je v současném projektu přestavby Obzoru zachována jedna část v původní podobě s obchody a restaurací a také atrium jako veřejný prostor. To nebylo zachováno ani při přestavbě Lučiny, ani při přestavbě Polany. Jde o vstřícný kompromisní krok ze strany vlastníka.
 
Co se občanským iniciativám v rámci „boje o Obzor“ od roku 2008 NEPODAŘILO?
1) V roce 2010 byl Obzor navržen na kulturní památku. To bylo ministerstvem kultury zamítnuto, podávali jsme odvolání, to ale bylo zamítnuto rovněž.
2) Nepodařilo se přesvědčit vlastníka, aby pouze rekonstruoval současný Obzor v původní podobě na základě vlastní dobré vůle.
 
Za současné situace proto nebudou občanské iniciativy proti aktuálnímu projektu vystupovat. Nevíme totiž, na základě čeho by se v územním řízení dalo argumentovat, jaké zákonné ustanovení by tento projekt porušoval. Proti tomuto projektu nebude vystupovat ani vedení MČ Brno-sever a SVJ ulice Fillova, které se přestavba nejvíce dotýká.  Minimalistickou podobu přestavby Obzoru berou za dané situace jako velký úspěch také zástupci odborné architektonické veřejnosti, kteří proti dřívějším plánům vystupovali.
Nicméně kdokoliv, kdo by se cítil dotčený ve svých právech, může do 7. 3. 2017 podat na stavebním úřadě Brno-sever (Bratislavská 70) námitku proti tomuto projektu.
Pokud by měl kdokoli z občanů Lesné potřebu dozvědět se o záležitosti s Obzorem více podrobností, může se obrátit na: Martin Maleček (malecek.martin@sever.brno.cz) nebo Tomáš Kohoutek (kohoutek.t@gmail.com). 
Více informací naleznete též na www.obzorlesna.webnode.cz a www.hnutisol.cz .  
 
Martin Maleček (za Radu občanských iniciativ k.ú. Lesná, z.s.); Karla Hofmannová (za OS Majdalenky, z.s.)
Tomáš Kohoutek (za OS Obzor Lesná, z.s.); Martin Cibula (za OS Lesná, z.s.); Jiří Sekora (za OS Arbesova)