Ministr Herman: Lesná má být památkovou zónou

Ministr Herman: Lesná má být památkovou zónou
11. 09. 2014

V salonku restaurace Obzor vyjádřil ministr kultury podporu památkové zóně Lesná.  Ve shodě s přítomnými zástupci JM kraje, Magistrátu města Brna a MČ Brno-sever se vyslovil pro takové nastavení podmínek ochrany, které by neomezovalo obyvatele Lesné a chránilo prostorové uspořádání sídliště před jeho další zástavbou. „Sídliště Lesná je jedinečný urbanistický celek evropského významu, který si určitě zaslouží zvýšenou míru památkové péče a ochrany,“ řekl po návštěvě sídliště novinářům ministr kultury Daniel Herman. Zdroj: MK ČR

 
Před pěti lety, v roce 2009, podaly občanské iniciativy návrh na prohlášení sídliště Lesná památkovou zónou. V dubnu 2014 doporučilo prohlášení Lesné památkovou zónou Generální ředitelství Národního památkového ústavu ČR. Začátkem tohoto týdne podalo návrh na prohlášení Lesné památkovou zónou brněnské pracoviště Národního památkového ústavu ČR.
 
V souvislosti s tím navštívil Lesnou ve čtvrtek 11. září 2014 ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman v doprovodu člena Poslanecké sněmovny PČR Mgr. Jiřího Miholy, Ph.D., který ministrovu návštěvu zprostředkoval a vznik památkové zóny dlouhodobě veřejně podporuje. Ministr kultury se na úvod své návštěvy sešel s předsedou Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná a iniciátorem návrhu na prohlášení Lesné památkovou zónou Mgr. Martinem Malečkem. Seznámil se s historií vzniku tohoto návrhu a myšlenkou prostorové ochrany této unikátní urbanistické koncepce města v zeleni. Při této příložitosti jsme pro něj připravili fotoalbum s fotografiemi historické a dnešní Lesné.

 
V plánu byla prohlídka Lesné, v rámci které by M. Maleček a Ing. arch. Nataša Zounková (dcera vedoucího architekta Lesné Františka Zounka) provedli ministra kultury po Lesné. Vzhledem k nepřízni počasí se zrealizovala pouze vyhlídka z nejvyššího patra na ulici Arbesova (vchod 11).
 
Následně v salonku restaurace Obzor vystoupil před shromážděnými ministr kultury Daniel Herman, předseda Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná Martin Maleček a poslanec Jiří Mihola, místopředseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny PČR. Všichni se shodli na tom, že je nutno chránit Lesnou před zásahy do této unikátní struktury. Nicméně není zájmem ve větší míře omezit její obyvatele. Jednotlivých budov by se ochrana nedotýkala, jejich drobné úpravy by byly připuštěny. Stejně jako případný vznik doplňující občanské vybavenosti, úpravy a dotvoření zeleně a řešení parkovacích ploch. Poslanec Mihola vyjádřil přesvědčení, že Lesná je celobrněnskou hodnotou, kterou se může Brno pyšnit. 
 
Zleva: Martin Maleček, Jiří Mihola, Daniel Herman a Petr Hladík v salonku restaurace Obzor.
V pozadí kopie původní výtvarné realizace Vlastimila Zábranského
 
V následné diskusi vystoupili mimo jiné Ing. ach. Viktor Rudiš, vedle Františka Zounka zásadní spoluautor Lesné, který takovéto pojetí památkové zóny, nepodvazující společenský a každodenní život lidí, uvítal. Ministr Herman uvedl, že prohlášení památkovou zónou může být otázkou několika měsíců. Starosta MČ Brno-sever Ing. Rostislav Hakl se jednoznačně vyslovil pro památkovou zónu v pojetí plošné ochrany stávající struktury rozložení objektů. S upozorněním, že je třeba vypracovat plán ochrany, vystoupil vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu města Brna, Ing. arch. Martin Zedníček. Takový plán ochrany by přesně vymezoval, co v rámci zóny lze v souvislosti s jednotlivými objekty realizovat, aniž by to podléhalo schvalování ze strany OPP MMB. 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek vyjádřil nesouhlas s obavami arch. Zedníčka, že by v době, kdy bude památková zóna, ale nebude plán ochrany, muselo nutně docházet k dramatickému počtu žádostí o vyjádření k menším úpravám. Předseda Rady OI Lesná Maleček uzavřel, že občanské iniciativy na Lesné budou s využitím odborných konzultantů aktivně spolupůsobit při vypracovávání tohoto plánu ochrany. 
 
Vedle již zmíněných byli v salonku Obzor přítomni mimo jiné Ing. arch. Nataša Zounková, Ing. Miroslav Bátrla (stavbyvedoucí Lesné), ředitel brněnského pracoviště Národního památkového ústavu ČR PhDr. Zdeněk Vácha, předseda komise pro Lesnou v rámci brněnského pracoviště NPÚ Ing. arch. Pavel Wewiora, místostarostka MČ Brno-sever Ing. Kateřina Kalinová, členka Zastupitelstva města Brna a starostka MČ Maloměřice a Obřany Ing. Klára Liptáková, vedoucí Odboru územního plánu a rozvoje Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová, doc. Ing. arch. Jiří Löw, Mgr. Jindřich Chatrný, vedoucí Oddělení dějin architektury a urbanismu, Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (autor obsáhlé práce o urbanismu brněnských sídlišť), Ing. arch. Kateřina Hudečková (vnučka Františka Zounka), Adam Kubíček (syn výtvarníka Jánuše Kubíčka, autora dekorativní zdi na Blažkově a u plaveckého stadionu), Ing. arch. Josef Němec, CSc. (urbanista, památkář), Ing. arch. Dušan Riedl (vědecký pracovník VÚVA), Ing. Ludvík Doležal (urbanista a obyvatel Lesné) a členové Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná Ing. Jiří Sekora, PhDr. Karla Hofmannová, Ing. Martin Cibula, Mgr. Miloslav Králíček a prof. Michal Košut, Ph.D.
 
Po skončení oficiální části v Obzoru ještě navštívil ministr Herman s poslancem Miholou, dalšími zástupci KDU-ČSL a předsedou OI Lesná Malečkem Duchovní centrum na Nezvalově ulici. Zde se mimo jiné seznámili s architektonickým návrhem plánované dostavby kostela.


Zleva: Martin Maleček, Jiří Mihola, Daniel Herman a Petr Hladík

Zástupce tvůrčího tandemu Zounek-Rudiš, architekt Viktor Rudiš vystoupil v diskusi
 

Architektka Nataša Zounková a stavbyvedoucí Lesné Miroslav Bátrla

Debata architekta Viktora Rudiše (vlevo) s vedoucím Odboru památkové péče Magistrátu města Brna Martinem Zedníčkem


O návštěvě ministra Hermana se můžete dočíst také na webech: