Rádi nasloucháme vašim nápadům

Rádi nasloucháme vašim nápadům
09. 08. 2018

I když ne vždy můžeme vyhovět žádostem a nápadům, se kterými přijdete, rádi si je vyslechneme a snažíme uskutečnit nebo alespoň poradit, co by s nimi šlo dělat.

Příkladem může být nedostatečná kapacita kontejnerů na tříděný odpad, a to i přesto, že se stále zvyšuje jejich počet a četnost vývozů. Důvodem, proč bývají kontejnery přeplněné, je fakt, že stále více Brňanů třídí odpad, za což jsme rádi. Stává se ale, že někteří podnikatelé a živnostníci používají k odkládání odpadu popelnice určené výhradně občanům města Brna.

Zákon jim přitom ukládá, aby si zajistili svoz a zpracování odpadu sami. To byl i případ u večerky na začátku ul. Blažkova. U kontejnerů se často objevovaly hromady kartonu, které „přitahovaly“ další nepořádek, na což jste upozorňovali. Po domluvě s OŽP MMB byl přislíben další kontejner na papír a do dvou týdnů byl na místě.

Pokud uvidíte ve svém okolí podobné nedostatky, neváhejte se mi ozvat na  martin.cibula@email.cz.

Martin Cibula