Volby se opakovat nebudou

Volby se opakovat nebudou
17. 02. 2015

Ústavní soud rozhodnul, že se volby na Brně-severu opakovat nebudou. Oznámil to v úterý 17. 2. 2015 v 15 hod. v rámci veřejného vyhlášení nálezu. Bylo tak zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně, podle kterého byly volby na Brně-severu zrušeny z důvodu nezákonnosti, která měla vliv na rozdělení mandátů jednotlivým stranám. Ústavní soud tak vyhověl ústavní stížnosti, kterou podali Rostislav Hakl a provizorní Rada MČ Brno-sever (složená ze zástupců ČSSD a ODS).

Vítěz podzimních voleb hnutí SOL vyzvalo k jednání o budoucím uspořádání radnice Stranu zelených, uskupení Společně pro Brno-sever, TOP 09 a KDU-ČSL.

Celá věc se teď vrací zpět ke krajskému soudu, přičemž, jak stojí v dnes zveřejněném nálezu ústavního soudu: Bude nyní na Krajském soudu v Brně, aby o návrhu na neplatnost voleb, podaném Mgr. Petrem Hladíkem, znovu rozhodl. Ve smyslu článku 89 odst. 2 Ústavy je krajský soud vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Ústavní soud.
 
Po znovurozhodnutí krajského soudu dojde k ustavující schůzi zastupitelstva MČ Brno-sever, odhaduje se, že by to mohlo být za tři až čtyři týdny. Vzhledem k tomu, že Ústavní soud ke dnešnímu dni zrušil rozhodnutí krajského soudu o neplatnosti voleb, na podzim zvolení zastupitelé nabývají zpět svůj mandát. Jak bude vypadat složení radnice, se uvidí, dosavadní starosta Hakl oznámil, že platí na podzim utvořená koalice, někteří z jejích účastníků ovšem připustili, že jde o novou situaci, která skýtá nové možnosti pro jednání.     
 
V závěrečném shrnutí odůvodnění Ústavní soud konstatuje, že podle jeho názoru nebyly předloženy přesvědčivé důkazy k vyvrácení domněnky, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Což je podle jeho názoru důvod ke zrušení usnesení krajského soudu o neplatnosti voleb.

129. Z předchozích principů vyplývá, že pro procesní úpravu volebního soudnictví a postup v takovém řízení platí vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit přesvědčivé důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá. 
 
130. Žádný soudní zásah nesmí ohrozit svobodné vyjádření názorů lidu při volbě svých zástupců a musí odrážet, resp. nemařit snahu o zachování integrity a účinnosti volební procedury, zaměřené na zjištění vůle lidu prostřednictvím všeobecných voleb. Následné zpochybňování výsledků voleb bez prokázání závažných volebních vad hrozí podrýváním demokratické legitimity zvolených zastupitelských orgánů a aktů, které přijímají. Byla-li vůle lidu svobodně a demokraticky vyjádřena, žádné následující zásahy nemohou tento výběr zpochybnit, s výjimkou existence přesvědčivých důvodů v zájmu demokratického pořádku. 

131. S výjimkou nejzávažnějších pochybení ve volební proceduře musí státní moc, reprezentovaná volebními soudy, zachovávat zdrženlivost ve své ingerenci a vyvarovat se aktivismu. 
 
132. Rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, jestliže vady volebního procesu způsobily nebo mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak a že by byl zvolen jiný kandidát. 
 
133. V posuzovaném případě Ústavní soud přesvědčivé důvody pro vyslovení neplatnosti voleb nezjistil. 
 
134. Ústavní soud proto ústavním stížnostem obou stěžovatelů Ing. Rostislava Hakla a Statutárního města Brna, městské části Brno-sever ze shora uvedených důvodů vyhověl a napadené usnesení krajského soudu podle § 82 odst. 1, odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.
  • Kompletní nález Ústavního soudu si můžete přečíst tady.
  • Původní, nyní již zrušené usnesení Krajského soudu, včetně všech svědeckých výpovědí, analýz hlasovacích lístků a dalších údajů najdete zde.

 
Foto: Karel Pažourek