Zeiberlichova, Seifertova, Merhautova – kdo a kdy je může opravit?

Zeiberlichova, Seifertova, Merhautova – kdo a kdy je může opravit?
29. 06. 2018

Brno-sever je rozlehlá městská část. Od severu k jihu jí prochází přímá spojnice severu se zbytkem Brna. Silnice vinoucí se od Útěchova do Soběšic a dál přes Lesnou, Černá Pole po Zábrdovice. Úseky této přímé spojnice severu se středem města se jmenují různě, na vstupu do Soběšic je to Weissova, v Soběšicích přechází v Zeiberlichovu, na vstupu do Lesné podél Majdalenek je to Dusíkova, od křižovatky s Okružní k železničnímu mostu je to Seifertova, dále pak Merhautova a v posledním úseku na hranici naší městské části Milady Horákové.

Tématem častých diskusí je stav povrchu těchto úseků a možnosti jeho zlepšení. Musíme se tedy nejprve podívat, komu tato silnice majetkově patří a kdo ji má ve správě. Nepatří městské části,  městská část ji nemá svěřenu do správy a v rámci způsobu financování městských částí městem Brnem nemá ani městská část možnost sama tyto silnice opravovat. Může pouze žádat o opravu nebo celkovou rekonstrukci. A koho konkrétně? Od Milady Horákové, přes Merhautovu po železniční most pod Lesnou je to místní komunikace patřící městu Brnu. Vozovku má ve správě městská akciová společnost Brněnské komunikace, kolejový svršek Dopravní podnik města Brna.  Od železničního mostu až dále za Soběšice do Útěchova je to silnice III. třídy patřící Jihomoravskému kraji, jejímž správcem je Správa a údržba silnic JMK. Tedy Seifertova, Dusíkova, Zeiberlichova a Weissova.
silnice4.jpgZeiberlichova a Seifertova

Pokud jde o krajskou silnici ze Soběšic až po železniční most, dlouhodobě je zde vize její rekonstrukce.  Ta by obsahovala také úpravu úseku při vjezdu do Soběšic ze směru od Lesné, konkrétně narovnání toho nepříjemného „esíčka“ v kopci. Toto obsahuje studie zpracovaná z úrovně města Brna někdy kolem roku 2011. Problémem je mimo jiné to, že k tomu bude potřeba změnu územního plánu. V současné situaci je pravděpodobné, že se nepodaří prosadit rekonstrukci celého tohoto úseku. Reálnější je etapizace. Už v minulém roce jsme iniciovali zpracování krajské prověření části na vstupu do Soběšic, kde by, pokud bude zpracován projekt, mohlo dojít k obnově silnice a doplnění o chodníky. Další úsek směrem k Lesné by se mohl spojit s budováním cyklostezky Lesná – Soběšice, kterou má město Brno na základě dlouhodobého požadavku městské části připravenu k realizaci, s výhledem do tří let.
Na vstupu do Lesné, v úseku Dusíkova už proběhla v minulém roce částečná rekonstrukce. Teď probíhají jednání s Jihomoravským krajem o úseku mezi křižovatkami s Kupkovou a Okružní, kde chybí krajnice a úprava by byla velice žádoucí.
Povrch čtyřproudé Seifertovy také není v nejlepším stavu. V nedávné době proběhla oprava propadených kanálů ve směru do centra, v některých místech jsme už žádali o novou opravu aktuálně pokleslých kanálů. Oprava kompletního povrchu Seifertovy je z pohledu Jihomoravského kraje s otazníkem, vzhledem k dlouhodobému záměru města Brna, vést prostředkem Seifertovy tramvajové koleje. K tomu zaujala městská část předloni stanovisko doporučující vést koleje pod plaveckým stadionem do Čertovy rokle. Což vycházelo z dlouhodobého sledování názoru obyvatel zejména východní části Lesné a veřejného projednání této záležitosti. Vzhledem k situaci s krajskými silnicemi II. a III. třídy se zatím kompletní rekonstrukce Seifertovy nerýsuje. Ale žádáme alespoň o lokální opravy.        

Rondel a Okružní

Pokud mluvíme o Seifertově, je třeba okrajově zmínit i Okružní. Rondel je z větší části součástí ulice Okružní, která je na rozdíl od Seifertovy místní komunikací, a tedy patří městu Brnu. Situace s povrchem silnice v těchto úsecích byl nejhorší právě při vjezdu na rondel, proto jsme opakovaně žádali Brněnské komunikace o opravy a v loňském roce došlo ke kompletní rekonstrukci, kterou ocenili všichni, kdo těmito místy pravidelně projíždějí. Co se týče dopravního řešení rondelu, což je svým uspořádáním mnohokrát diskutovaná atypická křižovatka, která vznikla v rámci výstavby Lesné v 60. letech, v rámci rekonstrukce povrchu proběhla diskuse o případně novém dopravním řešení. Nicméně přes všechny argumenty pro změnu dopravního značení na kruhový objezd a podobně nakonec vždy převáží názor motoristů, že jsou už na rondel zvyklí a umějí po něm jezdit v rámci daného dopravního značení. Je otázka, zda dojde k realizaci záměru města Brna na prodloužení kolejí linky 5, což by podle zástupců Dopravního podniku města Brna mohlo být do tří až pěti let. V tom případě by byl rondel přebudován na světelnou křižovatku tvaru T.

Merhautova

Merhautova od konečné tramvaje ve Štefánikově čtvrti po křižovatku s Jugoslávskou je dlouhodobě ve špatném stavu. Lépe řečeno kolejový svršek. O jeho rekonstrukci se mluví už desetiletí. V roce 2015 jsem žádal Dopravní podnik města Brna, prvotní neoficiální informace byla, že by se mělo začít v roce 2016. Potom byl oznámen oficiální termín rok 2017. Bohužel k tomu nedošlo. Poslední vyjádření dopravního podniku a zástupců města Brna je rok 2020-2021. V současné době byla zpracovaná studie na rekonstrukci ulice Merhautova ve stávajícím uličním profilu. Na základě této studie bude město Brno zadávat zpracování projektu. Asfaltové pásy vedle kolejí v tomto úseku ulice Merhautova byly Brněnskými komunikacemi opravovány v loňském roce. Od Jugoslávské k dětské nemocnici se Merhautova rekonstruovala před lety, věřím, že poslední termín, který stanovilo město Brno a dopravní podnik města Brna bude platit a konečně se dočkáme rekonstrukce zbytku kolejiště na Merhautově. Z úrovně městské části jsme žádali v této chvíli alespoň nějaké lokální opravy nejhorších míst mezi kolejemi.
 
Tolik tedy obšírněji k tématu stavu páteřní silniční trasy Brna-severu. O problémech víme, možnosti městské části jsou v tomto ohledu omezené. Některé dílčí opravy se podařilo v poslední době na kompetentních institucích prosadit. Další jsou v jednání. A ty větší věci, doufejme, že budou v přislíbených termínech realizovány. Každopádně to z úrovně městské části nenecháme spát.