Změna výše nájemného

Změna výše nájemného
11. 07. 2019

Ve středu přijala rada městské části usnesení, kterým se bude od ledna 2020 měnit výše nájemného v obecních bytech.

Současná výše nájemného byla stanovena v roce 2015 s platností do konce roku 2019.  Nynější nájemné bylo nastaveno slevou z částky dané městem Brnem. Pokud bychom jako městská část nyní nepřijali žádné usnesení o výši nájmu, došlo by automaticky k navýšení o 30-40% (podle výšky aktuální slevy), protože od 1.1.2020 by slevy přestaly platit. Po dlouhých diskusích, kterým předcházely aktuální analýzy stavu bytového fondu a nutných prostředků na jeho údržbu, nakonec dojde pouze ke snížení slevy, tedy navýšení nájemného, jen o 12 %. Ačkoliv jsme v roce 2018 nepodporovali zvýšení nájemného, tento z našeho pohledu kompromisní návrh jsme nyní podpořili.  Rozhodli jsme se tak z toho důvodu, že došlo ke změně situace v přístupu k obecním bytům. Byly splněny podmínky, které jsme už dříve prosazovali. Tedy, že městská část nebude vynakládat peníze z nájmů do domů, které vyžadují kompletní rekonstrukci a dále, že bude započata pasportizace jednotlivých bytů, na jejímž základě bude pro každý dům určeno, co a kdy se bude opravovat. Vedle toho došlo k dalším změnám. Byla přijata dohoda, že se nebude, jako tomu bylo doposud, převádět každoročně 10% z hospodářského výsledku bytového hospodářství na jiné investiční účely, ale vše bude zůstávat pro potřeby bytového fondu. A zásadní věcí je pak rozhodnutí, že jako městská část budeme žádat velkou půjčku, abychom mohli v nejbližších třech letech zásadním způsobem pokročit v opravách zejména velkých domů na Lesné a v Černých Polí tak, aby byty odpovídaly současným standardům bydlení. S těmito komplexními opravami, které bohužel vyžadují mnohonásobně vyšší náklady, než přináší vybírané nájemné, je třeba začít bezodkladně. Pokud nemá začít docházet k degradaci bytového fondu, za dané situace musíme udělat nevyhnutelně výše zmíněné kroky, ke kterým patří i tato změna výše nájemného, resp. slevy z nájemného.