Březen 2015

V březnovém čísle si můžete přečíst mimo jiné o ustavujícím zasedání zastupitelstva MČ Brno-sever, o autobusu č.x5/46, novinkách z lesa, výročích, chodnících, o tom, co se děje v naší městské části Brno-sever.