Kandidátní listina

1. Mgr. Martin Maleček

45 let, má 2 děti, OSVČ
Vystudoval několik oborů na MU v Brně, v rámci svých občanských aktivit se zabývá zejména právními aspekty územního plánování ve vztahu k Lesné a územně správního postavení Lesné 
 • předseda Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, o.s. - od roku 2013
 • předseda Občanského sdružení pro ŽP Ježkova - od roku 2006
 • člen Občanského sdružení Obzor Lesná 
 • ustanovený zástupce veřejnosti pro námitku ke změně Územního plánu města Brna B19/07-1 (lokalita Obzor) - 2009
 • iniciátor zpracování návrhu na prohlášení Lesné památkovou zónou (2009)
 • ustanovený zástupce veřejnosti pro Koncept nového ÚPmB (lokalita Lesná) - 2011
 • ustanovený zástupce veřejnosti pro změnu ÚPmB P019 (lokalita Dukát a Halasovo náměstí) v rámci Aktualizace ÚPmB - 2014
 • spoluautor a editor publikace Lesná 50 let sídliště - 2012
 • spoluřešitel a spolurealizátor grantového projektu Čertova rokle-srdce Lesné - OS pro ŽP Ježkova, 2009-2011
 • spoluautor a spoluřešitel grantového projektu Dětské hřiště Ježkova - OS pro ŽP Ježkova, 2007
 • zakladatel a tvůrce archivu Lesné 
 • spoluorganizátor odborného semináře 50 let Lesné - historie, současnost a perspektivy, 2010
 • publikační a přednášková činnost v souvislosti s Lesnou (např. v rámci přednáškového cyklu Moravská architektura a její Brno, 2012; konference Křižovatky architektury, Praha 2013; přednáškového bloku Pokusy o záchranu, Brno 2013; Brněnská Tapiola, komentovaná prohlídka Lesné, 2013)
Kontakt:2. PhDr. Karla Hofmannová

Členka Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná, předsedkyně Občanského sdružení Majdalenky, předsedkyně Sdružení vlastníků jednotek Majdalenky 3,5,7.
Zastupitelka MČ Brno-sever jako nezávislá, publikuje jako nezávislá novinářka v kultuře
Vdaná, má dvě dospělé děti, dvě vnoučata, je důchodkyně, věk 64 let
Vystudovala nejprve gymnázium a pěveckou konzervatoř a poté na Filosofické fakultě UK v Praze kulturologii. Pracovala v oblasti kultury, na Magistrátě Města Brna na odboru kultury a na MČ Brno-sever na odboru kultury,školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Má zvláštní odbornou způsobilost v oblasti památkové péče a v sociální oblasti.
 
V současnosti se věnuje:
 • psaní rozhovorů s významnými osobnostmi a umělci a recenzí na divadlení, operní a koncertní produkce v ČR i v zahraničí do odborného tisku
 • občanskému sdružení Majdalenky, jehož aktivita způsobila, že judikát Nejvyššího správního soudu zamezil provádění svévolných změn Územního plánu nejen ze strany OÚPR Magistrátu města Brna, ale i na území celé ČR
 • komunikaci s ostatními subjekty, působícími na Majdalenkách, s cílem společného zkulturnění prostředí a pohody bydlení
 • změně Územního plánu města Brna, blok D, lokalita Dusíkova, pro rok 2009 i Aktualizaci Územního plánu Města Brna, jako ustanovený zástupce veřejnosti pro změnu P019
 • spolupráci s Radou občanských iniciativ při peticích, protestujících proti obchvatu z Obřan na Lesnou a proti kácení lesa nad Lesnou
 • práci ve výboru SVJ Majdalenky 3,5,7 jako předseda výboru SVJ i jako správce objektů
 • práci v Zastupitelstvu Městské části Brno-sever jako členka kontrolního výboru a redakční rady Severníku
Kontakt:3. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

místopředseda Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, člen Občanského sdružení Obzor – Lesná od r. 2010
 • iniciátor vzniku a člen přípravného výboru spolku Seifertova-Barvy-Soběšická - 2013
 • 38 let, jedno dítě
 • psycholog, VŠ učitel
 • ustanovený zástupce veřejnosti pro změnu ÚPmB Z148 (křižovatky pro propojení Obřan s Lesnou) v rámci Aktualizace ÚPmB – 2014
 • mluvčí petičního výboru Petice za kontinuální zahování celospolečenských (především rekreačních) hodnot lesa mezi Lesnou a Soběšicemi
Kontakt:4. Ing. Jiří Sekora

32 let, má 2 děti

Vystudoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, zaměření biomedicínské inženýrství, kde od roku 2006 působí jako asistent, je studentem postrgraduálního studia, současně podniká v oblasti IT technologií.
 
Spoluzakladatel a člen Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, spoluzakladatel Občanského sdružení Arbesova, aktivní ve vedení samosprávy SV Arbesova, od roku 2013 jejím předsedou.
 
V rámci svého profesního zaměření je řešitel a spoluřešitel českých i mezinárodních grantových projektů, autor nových technologií pro zpracování tkání a vedoucí studentských projektů a prací. Zajímá se o nové trendy ve vzdělávání a komunikaci a o alternativní formy vdělávání.
 
S projektem interaktivních outdoorových her absolvoval start-up akcelerátor JIC (1. místo StarCUBE jaro 2013) a spolu s týmem zvítězil s projektem pro turisty a rodiny v mezinárodní soutěži ESNC (1. místo v rámci ČR, podzim 2013).

Mezi jeho záliby patří gastronomie, plavání, cyklistika, elektronika a outdoorové aktivity.

Kontakt:5. prof. Michal Košut, Ph.D.

Člen předsednictva Sdružení občanů Lesné, člen Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná, předseda o.s. Obzor Lesná

Má 60 roků, dvě dcery a několik vnuků.

Od roku 2009 spoluinicioval řadu jednání a petic zaměřených především proti developerským plánům v lokalitě Obzoru.
Spoluiniciátor vzniku Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, o.s.

Působí jako profesor na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity

Kontakt:6. Ing. Martin Cibula

35 let, má 2 děti, vystudoval Fakultu informačních technologií VUT v Brně

Člen Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, člen a spoluzakladatel občanského sdružení Lesná, o.s. v roce 2011, jejímž jménem se snaží spustit privatizaci obecních bytů na Lesné.
 
Od roku 2000 podniká v oblasti IT technologií, mezitím byl letech 2002 - 2007 vedoucím oddělení informatiky na ÚMČ Brno-sever.

Kontakt: