Brněnská Tapiola

O délku koně před oslavami Dne architektury se konala v podvečer 26. 9. 2013 komentovaná prohlídka brněnského sídliště Lesná.

Skandinávská inspirace

Pokud je vám divné, že ji pořádala brněnská pobočka Skandinávského domu, organizace, jejímž posláním je přispívat k vzájemnému kulturně-společenskému obohacování mezi Čechy a obyvateli Skandinávie, vězte, že důvod je na bíle dni: skupina architektů, kteří Lesnou postavili, se inspirovala právě ve Skandinávii, ve finském sídlišti Tapiola. Jak řekl o tomto bezkonkurenčně nejlepším brněnském (a možná i československém) sídlišti jeden z tvůrců, architekt František Zounek: „Toto prostředí vzniklo šťastným souzněním urbanistické koncepce a přírodní situace a je pravděpodobně největším kladem obytné čtvrti Lesná.“ Procházku vedl Mgr. Martin Maleček, iniciátor sborníku Lesná – 50 let sídliště společně s dcerou hlavního architekta Lesné urbanistkou Ing arch. Natašou Zounkovou.

Jak organizátoři avizovali, akce se měla konat za každého počasí, a tak za drobného mrholení se skupina asi 70 zájemců, mezi nimiž byli kromě starousedlíků převážně mladí lidé, vydala po Lesné, obdivovala nádherný reliéf krajiny, v němž se střídá zástavba s volnými prostorami luk a dnes již vzrostlých  stromů. Při mnoha zastaveních, mezi nimiž nechyběla ani náladová občerstvovací zastávka ve svíčkami osvětleném přírodním amfiteátru, byli účastníci informováni o původním  stavu Lesné i o vyhlídkách do budoucnosti a když padl soumrak, bylo jisté, že si všichni přejí ve zkoumání této unikátní části Brna pokračovat.

Eva Stehlíková