Co nabízíme

Nabízíme téměř deset let zkušeností s problémy tohoto území a jejich řešením. Podařilo se nám v rámci toho vydobýt respekt k původní Lesné jako unikátnímu sídlišti v zeleni, a to jak na celobrněnské, tak i celostátní úrovni. V průběhu poledních let se nám podařilo odvrátit hrozbu masivní výstavby v rámci developerských projektů; pozastavit kácení v lese nad Lesnou; v rámci grantových projektů vybudovat a rekonstruovat dětská hřiště a sportoviště kolem Čertovy rokle (ve spolupráci s MČ Brno-sever); dosáhnout omezení rychlosti uvnitř Lesné; jednáme o nevhodnosti trasování dopravního obchvatu Obřan a Maloměřic přes Lesnou; o zamezení parkování kamionů kolem Lesné; o privatizaci bytů na Lesné. V neposlední řadě jsme vydali knižní publikaci Lesná - 50 let sídliště a zorganizovali nespočet kulturních akcí.

Nejeden z nedávných textů usnesení Zastupitelstva městské části Brno-sever týkajících se oblasti Lesné jsme pro zastupitele formulovali my. Věnujeme se ve svém volném čase problémům a hledáním jejich řešení, na které nemá, ale mělo by mít vedení radnice MČ Brno-sever čas a prostor. Jednáme v rámci toho s představiteli a institucemi na všech úrovních.

Přestože je Sdružení občanů Lesné zdánlivě lokálním subjektem, může nabídnout své bohaté zkušenosti s prací na úrovni místních územních celků i dalším částem Brna-sever. Především jejich iniciativám řešícím podobné problémy jako katastrální území Lesná. Jsme přesvědčeni o tom, že navázání spolupráce na úrovni místních občanských iniciativ je základním předpokladem pro optimalizaci fungování tak velkého souboru obytných čtvrtí, jakým je MČ Brno-sever.

Jsme přesvědčeni i o tom, že katastrální území Lesná (včetně Majdalenek, Barev, Divišovy čtvrti a oblasti mezi ulicemi Soběšická a Seifertova) je v rámci nesourodé a neúměrně velké městské části Brno-sever specifickým územím a vyžaduje na všech úrovních komplexní přístup k řešení jednotlivých problémů. Zkušenosti z posledních let ukazují, že je k tomu nezbytný politický subjekt, který by reprezentoval toto území v rámci ZMČ Brno-sever zde žijícími občany