Les nad Lesnou

V lednu 2014 se začalo v lese nad Lesnou kácet, což vyvolalo velkou vlnu nevole mezi obyvateli Lesné. Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná se do věci aktivně vložila. Zde jsou základní fakta a vývoj a výsledky snahy o zachování současného lesa nad Lesnou.
 • Les nad Lesnou je ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, správcem je Školní lesní podnik Křtiny a nachází se na území MČ Královo pole.
 • Mendelova univerzita jej převzala v roce 1993 od bývalé Vysoké školy zemědělské v Brně, která dostala tento les v roce 1926 darem od Československého státu (od těch dob nese les označení Masarykův les).   
 • Od roku 1973 (po dostavbě sídliště Lesná) byl tento les převeden Vysokou školou zemědělskou do kategorie lesa rekreačního.
 • V roce 1993 jej převedla Mendelova univerzita do kategorie lesa hospodářského se školním a výzkumným účelem (v praxi to znamená, že se na zásahy v lesním porostu v podstatě nevztahuje lesní zákon).
 • V roce 2013 byl Mendelově univerzitě schválen Lesní hospodářský plán na léta 2013-2023, včetně převodu lesa nad Lesnou na les nízký a střední (obr. těžebního plánu). Mendelova univerzita však byla upozorněna Odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje na to, že pokud bude projekt realizovat v této lokaliltě, bude mít velké problémy s místními lidmi, protože se jedná o páteřní turistickou trasu z Lesné.     
 • Projekt převodu lesa nad Lesnou na les nízký a střední je součástí grantového projektu Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti, o celkové hodnotě 35.000.000 Kč, viz Seznam schválených projektů k realizaci II.
 • Leden 2014 - nenadálé vykácení cca 3 ha lesa nad Lesnou (odtěženo bylo 80% zdravých stromů, převážně borovic), viz foto.
 • Začátek března 2014 - na základě informací od občanů jsme kontaktovali zástupce Školního Lesního podniku Křtiny. Bylo nám sděleno, že jde o výzkumný projekt převodu na les nízký a pokud by to mělo občanům vadit, je možné se dohodnout na změně projektu.

                     

                     

 • 25. března - zorganizovali jsme veřejné shromáždění občanů (zápis). 
                  
 • 29. března - jednání s ředitelem Školního Lesního podniku Křtiny, který prohlásil, že projekt byl špatně umístěný a bude z tohoto příměstského lesa přesunut (zápis). 
 • 11. dubna - zástupci médií nám poskytnuli tiskovou zprávu, podle níž Mendelova univerzita prohlašuje, že je projekt v pořádku a bude se v něm pokračovat.
 • Duben 2014 - dali jsme podnět České inspekci životního prostředí.
 • Přelom dubna a května - petice za zachování celospolečenské (zejména rekreační) hodnoty Lesa nad Lesnou, k petici se připojilo 4 772 občanů.
 • Květen 2014 - text petice jsme předali osobně ministru zemědělství a o celé věci jsme ho informovali. Ministr zemědělství předal záležitost k prošetření Odboru vodního a lesního hospodářství magistrátu města Brna. Ten dospěl 24.6.2014 k závěru, že v lese nad Lesnou není porušován lesní zákon (po jednání se zástupci Mendelovy univerzity, Školního a lesního podniku Křtiny, Odboru životního prostředí KÚJMK a České inspekce životního prostředí).    
 • 19. června - osobně jsme předali petici rektorovi Mendelovy univerzity, který prohlásil, že v místech kolem cest se už nebude kácet (zápis z předávání).

Co je pro obyvatele Lesné les

                

Co je pro obyvatele Lesné les, si můžete přečíst tady.

Odborný pohled na projekt MENDELU

Odborný pohled RNDr. Jaroslava Turánka, CSc. je k dispozici zde.

Odborná kritika projektu

Odborná kritika prof. Ing. Radomíra Mrkvy, CSc. je k přečtení tady.