Bezpečnost

Dlouhodobě usilujeme směrem k městu Brnu o větší počet strážníků v ulicích, navýšení počtu asistentů prevence kriminality, více kamer na problémových místech, účinnější opatření proti nežádoucím projevům pobytu lidí bez domova na veřejných prostranstvích, v problematických místech účinnější protidrogová opatření, rozšíření veřejného osvětlení do míst, která jsou bezpečnostně problematická, účinnější způsoby boje proti graffiti, opatření pro zvýšení bezpečnosti na přechodech, vytvoření prostoru pro větší možnosti zásahu proti porušování nočního klidu. Není možné, aby město Brno mluvilo o bezpečnosti a přitom se v reálu snižoval počet městských strážníků.
Pokud to bude nutné a město Brno neposílí opatření ke zvýšení bezpečnosti, budeme nuceni z vlastního rozpočtu hradit ostrahu nejproblematičtějších veřejných míst na naší městské části.

Soběšice, Lesná a Černá Pole jsou čtvrti, které jsou ve srovnání s jinými v Brně hodnoceny jako bezpečné. To neznamená, že nejsou v jednotlivých lokalitách problémy, o kterých víme, které prostřednictvím městské policie a policie ČR průběžně řešíme a kterým se snažíme předcházet.

Kamerový systém - město Brno musí přehodnotit svůj postoj k rozšíření dohledového kamerového systému. Kamery jsou nutné zlo, bez kterého to bohužel nejde. Není možné, aby nebyla rozšiřována páteřní síť optického kabelu a díky tomu nebyla možnost na Lesné v Černých Polích a potřebných místech Husovic instalovat trvalé dohledové kamery. Místa jako park Tišnovka, podchod na gen. Píky, Halasovo náměstí před Albertem, park na Přadlácké musejí být napojitelná na kamerový systém.
Musí pokračovat započatá snaha o početní navýšení okrsku Sever Městské policie Brno, budeme dále požadovat směrem k městu Brnu, aby učinilo taková opatření, že početní stav městské policie se zvýší, stejně jako počet asistentů prevence kriminality, kteří se v problémových oblastech městské části osvědčili.
Přestože víme o pohybu a pobytu lidí bez domova na veřejných místech, policie nemá zákonné páky, jak tyto lidi z veřejných prostor vykázat. Snažíme se tedy o to, co lze, tedy komunikovat se sociálními kurátory magistrátu města Brna pro seniory a být v průběžném kontaktu s policií. Řešili jsme takto a průběžně řešíme park na Přadlácké, Schreberovy zahrádky, park Marie Restituty, okolí Alberta a Billy na Lesné. Je nepochybné, že tento problém je třeba řešit komplexně z úrovně města Brna, proto jsme iniciovali jednání na celobrněnské úrovni a na úrovni sněmu brněnských starostů.
Některé oblasti Husovic jsou dlouhodobě spojeny s probléme drog. Komunikujeme v tomto ohledu s obyvateli Husovic a s policií. V roce 2015 a 2016 se podařilo vyklidit domy na Mostecké 10 a 12, z prostředků městské části byl dokončen park Tišnovka, kde byla dříve neprostupná džungle plná uživatelů drog. Byl odstraněn areál Feromatu na Svitavském nábřeží, byla upravena neprostupná zeleň mezi ulicemi Husovická a Jana Svobody, která skýtala různá zákoutí.
Bezpečnost na nejproblematičtějších přechodech zajišťuje v době začátku vyučování městská policie. Na světelných přechodech jsou mnohdy problémy s délkou intervalu zelené, někde jsou světelné přechody dlouhé a přecházení je dokončováno na červenou, což působí kolizní situace. To jsou například přechody přes křižovatku Vranovská – Jugoslávská nebo na Halasově náměstí. Proto je třeba požadovat, aby město Brno postupně vybavilo semafory pro pěší signalizací upozorňující na konec zeleného signálu, tak, jak to zavádějí jiná města v ČR. Tam, kde je zelený signál krátký, je třeba jeho přenastavení.
Na mnoha místech jsou trvalé problémy s rušením nočního klidu, zvláště v okolí restauračních zařízení. I těchto případech žádáme o spolupráci policii a požadavkem, aby byly využity všechny legislativní možnosti, jak proti tomuto přestupku zakročit. Mnohdy bohužel chybí ochota ze strany stěžovatelů doložit policii, že nějaká konkrétní osoba nebo osoby noční klid porušily.