Finance a pravomoci MČ

Budeme usilovat jako doposud o posílení pravomocí městských částí. Statut města Brna staví městské části do administrativně a finančně nepřijatelně podřízené role.
Zásadní věc: Společně se starosty ostatních městských částí jsme dosáhli navýšení neúčelové dotace poskytované městským částem městem Brnem.
Díky navýšení finančních prostředků posílíme investiční činnost z úrovně městské části.  
Chceme mít možnost rozhodovat, které chodníky a silnice budou opraveny. Budeme tedy dále usilovat o to, aby měly městské části vyčleněny finanční prostředky u Brněnských komunikací a samy si mohly určovat, které chtějí opravit chodníky a silnice.
Nechceme další kolony a dopravní chaos na Brně-severu, budeme požadovat, aby byly městské části, kterých se to týká, aktivněji městem Brnem zapojovány do plánování a přípravy jednotlivých rekonstrukcí ulic.