Kultura, společenský život a tradice

Jedním z hlavních úkolů samosprávy je podporovat a organizovat společenský život a udržovat místní tradice.
Nadále budeme podporovat finančně i organizačně hody v Husovicích, hody v Soběšicích, Den radnice na Lesné, Slavnosti vína v Černých Polích.
Založili jsme tradici rozsvěcování vánočních stromů ve všech čtvrtích městské části a budeme v tom pokračovat.
Každoročně si v rámci pietních aktů připomínáme oběti válek u památníku v Husovicích a v Soběšicích. Spolupořádáme vzpomínkové akty k výročí Slovenského národního povstání u památníku v Černých Polích. Oběti války chceme do budoucna připomínat i na Lesné, u památníku těsně po válce tragicky zahynulých chlapců.   
V rámci dotací podporujeme kulturní a společenské aktivity občanských spolků, případně pomáháme organizačně. Spolupráce probíhá se spolky udržující odkaz čs. odboje. Jsme v kontaktu s občanskými iniciativami.
Spolupracujeme s Muzeem Brněnska v rámci konání koncertů v Low- Beerově vile v Černých Polích.
Je zpracováván projekt na rekonstrukci Arnoldovy vily v Černých Polích.
Tradičně působí na městské části jednotky sboru dobrovolných hasičů – v Husovicích a  v Soběšicích, které městská část podporuje. Městská část investovala do první etapy rekonstrukce hasičské zbrojnice v Husovicích i Soběšicích.
Kompletní rekonstrukcí prochází také kulturní dům v Soběšicích.
Organizujeme akce připomínající důležitá výročí, jako 50 let Lesné nebo 730 let Soběšic.
Podporujeme vznik a vydání knih, vážících se k městské části. Brno-sever ve starých fotografiích, Černopolské kapitolky, Brněnský Písečník.
Finančně přispíváme pobočkám knihovny Jiřího Mahena v Černých Polích, na Lesné a v Soběšicích.
Iniciovali jsme obnovení pobočky KJM v Husovicích. Zde bude pobočka knihovny součástí kulturního domu Musilova, ve kterém sídlí a působí příspěvková organizace městské části, Kulturní středisko Omega.