Obecní byty - prodej, správa a údržba

Stále trváme na tom, že by město Brno jako vlastník mělo nabídnout k odkupu bytové domy na Brně-severu, jejichž nájemníci o to v minulosti žádali. To je i usnesení MČ Brno-sever, které jsme dvakrát iniciovali.
Nebudeme podporovat žádné zvyšování nájemného v obecních bytech.
Budeme pokračovat ve zlepšování organizace správy bytů. Základ byl učiněn hned v roce 2015, kdy byla vypovězena smlouva s dosavadním správcem bytového fondu a správa přešla přímo pod radnici. Mimo jiné tím výrazně šetříme finance.
Dále budeme podporovat zřízení funkce domovníků v obecních domech, základní rámec výkonu této funkce byl již radou městské části přijat.
Je třeba stabilizovat bytový fond tak, aby bylo možné proporčně investovat do všech bytových domů, ze kterých se vybírá nájemné. K tomu je třeba dále přehodnotit rozsah bytového fondu a pokračovat v předávání městu Brnu těch domů, které byly zdevastované již historicky a jejichž odpovídající rekonstrukce není možná z prostředků vybraného nájemného.
Provedenou pasportizaci obecních domů doplníme o rámcové plány a harmonogram oprav v jednotlivých domech.

Dvakrát jsme v posledních dvou letech iniciovali žádost městské části směrem k městu Brnu, aby byly obecní domy, jejichž nájemníci o to žádali, nabídnuty městem Brnem ke koupi. To se ale stalo jen u nepatrného zlomku bytových domů, ekonomicky pro město nevýhodných. Budeme dále žádat o tuto možnost pro Brno-sever, povolební vedení města Brna by mělo změnit postoj vedení současného.