Silnice, chodníky, cyklostezky

Z úrovně radnice jsme iniciovali vznik přechodu na Zeiberlichově, lokální opravy na Dusíkově, lokální opravy na Seifertově včetně nového povrchu na rondelu pod Lesnou. V září a začátkem roku 2019 proběhnou lokální opravy kolejiště na ulici Merhautova.
Dohlížet budeme na vznikající studii Jihomoravského kraje na celý úsek silnice od Lesné až do Vranova. V rámci toho jsme iniciovali prověření úseku na vstupu do Soběšic od Lesné, včetně možnosti dobudování chodníků. Správa a údržba silnic JMK zvažuje, zda by šlo před celkovou rekonstrukcí vyměnit na Seifertově svrchní živičnou vrstvu.
Budeme dohlížet na práce na projektu rekonstrukce ulice Merhautova. Na úsek od křižovatky s Jugoslávskou byla konečně zpracována z úrovně města Brna studie, podle níž má být vypracován projekt rekonstrukce kolejiště (termín oznámilo město Brno rok 2020).
Tomkovo náměstí - sledujeme přípravy na výstavbu dalšího úseku velkého městské okruhu a vstupujeme do jednání o jeho zasazení do stávajícího prostoru Tomkova náměstí.
Z úrovně radnice jsme se účastnili projednávání vzniku projektu na rekonstrukci kanalizace, kolejiště a silnice na ulici Lesnická.
V roce 2015 jsme iniciovali vznik mnoha bezbariérových přechodů mezi silnicemi a chodníky v Černých Polích a na Lesné.
Budeme pokračovat žádostech o rekonstrukce a v rekonstrukcích povrchů chodníků, tak jak bylo započato v Soběšicích, na Lesné, v Černých Polích a v Husovicích.
V posledních letech začala radnice s výměnou původních asfaltových povrchů tak zvaných cest v zeleni (především je to vnitřek Lesné, ale i některé úseky v Černých Polích) a budeme v tom pokračovat .
Městská část dlouhodobě prosazuje cyklostezku mezi Lesnou a Soběšicemi. V loňském roce vznikla studie jejího trasování a je třeba směrem k městu Brnu a Mendelově univerzitě dále usilovat o její vybudování.
Páteřní komunikace, procházející Brnem-sever od severu k jihu je v úseku Soběšice až železniční most pod Lesnou krajská silnice III.třídy a tedy žádosti o její opravu směřujeme tímto směrem. Iniciovali jsme vznik projektů a studií na její rekonstrukci, která je v kompetenci Jihomoravského kraje. Ulice Merhautova je pak městská místní komunikace, asfaltové pruhy jsou spravovány Brněnskými komunikacemi, pás kolejí má v kompetenci Dopravní podnik města Brna. Když po několikátém posunu termínu oznámilo město Brno, že Merhautova bude v roce 2020, požádali jsme o lokální opravy, které v nejbližší době proběhnou.
Jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o co nejšetrnějším napojení velkého městského okruhu na Tomkově náměstí na stávající prostor v této části Husovic, což je vyústění ulic Valchařská a Cacovická do Tomkova náměstí. Na druhé straně Tomkova náměstí je důležité, jak bude řešeno napojení Nové Dukelské, jak je označována rozvojová plocha bývalého areálu Zbrojovky směrem k řece. Podporujeme v tomto ohledu stanovisko Sokola Husovice, kterého pozemky a areál mají být oběma stavbami dotčeny (stavbou VMO i napojením Nové Dukelské).
Co se týče chodníků, většina z nich je spravována z úrovně města Brna Brněnskými komunikacemi, které je třeba o opravy žádat, což pravidelně děláme. Nevyhovující je, že nevíme, které úseky z našich žádostí budou vybrány. Proto jsme prostřednictvím sněmu starostů brněnských městských částí několikrát navrhovali, aby měla každá městská část u brněnských komunikací předem daný rozpočet, ze kterého bude čerpat a sama si vybírat, které úseky chodníku chce rekonstruovat. Každopádně jsme byli v žádostech o opravy chodníků v posledních letech úspěšní a mnoho z nejhorších úseků je už nových. Jinou kategorií chodníků jsou původní asfaltové cesty uvnitř Lesné a některé cesty v Černých Polích. Ty podléhají přímo městské části a musíme na ně hledat peníze. To se v posledním období děje a bylo takto opraveno už mnoho úseků. O dalších nevyhovujících víme a budeme v tom postupně, v závislosti na finančních možnostech, pokračovat.
Cyklostezka mezi Lesnou a Soběšicemi je komplikovaná majetkoprávně, protože jediné její možné umístění je nalevo od silnice směrem na Soběšice (po druhé straně nelze přejít kolem rozvodny, EON kategoricky nesouhlasí s vedením cyklostezky přes jeho kabely umístěné v zemi). Bude se tedy nacházet na území sousední městské části Královo Pole a na pozemku Mandelovy univerzity Brno a realizovat ji bude investičně město Brno. Cyklostezka má podle existující studie překonat silnici na Soběšice v místech autobusové zastávka a odbočky na Panskou líchu. Její realizaci odhaduje město Brno do tří let.
Spojit bychom chtěli lehkou lávkou pro pěší oba "břehy" Čertovy rokle.