Sport, mládež a děti

Postupně rekonstruujeme dětská hřiště pro nejmenší a budeme v tom pokračovat.
Vznikají nová dětská hřiště, sportoviště pro mládež a workoutové cvičební sestavy pro všechny věkové kategorie.
Za Majdalenkami byl vybudován pupmtrek, terénní dráha pro kola.
V sportovních dotací podporujeme FC Soběšice, TJ Start, TJ Tesla, TJ Slovan Černá Pole, Sokol Husovice, Orel Husovice a další sportovní oddíly a jednotlivé sportovní události.
Podporujeme vznik florbalové víceúčelové haly na ulici Okružní pod Lesnou.
Založili jsme tradici běžeckého závodu pro všechny věkové kategorie Jarní běh severem.
Podporujeme tradiční cyklozávod pro všechny věkové kategorie Soběšická mulda.
Každoročně pořádá městská část sportovní den v areálu TJ Start.

Rekonstruována byla hřiště Nezvalova, doplněny herní prvky na Vyhlídce a hřišti Ježkova, vznikla relaxační zóna na Bieblově, kde realizujeme nové sportoviště. Nové hřiště bylo vybudováno na ulici Kotěrova.  Chystá se workoutové hřiště na ulici Loosova. Rekonstruována bude Brechtova a Heleny Malířové (kde se čeká až po ukončení rekonstrukce opláštění polikliniky). Někde je obnova nerealizovatelná díky technickým sítím vedoucím pod hřištěm a jejich ochranným pásmům – např. kratší blok Heleny Malířové. Podpořili jsme finančně vznik hřiště v areálu Tesly a v areálu Sokola Soběšice.