Výstavba a územní plán

Z úrovně městské části se vyjadřujeme k projednávaným změnám územního plánu a tuto oblast průběžně pečlivě sledujeme. U jednotlivých stavebních záměrů sledujeme soulad s územním plánem, dalším územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady a stavebním zákonem.
V případě nesouhlasu se stavebním záměrem vstupuje městská část do územních řízení – námitkou starosty.

Spolupracujeme s Kanceláří architekta města Brna.
Z úrovně městské části, kanceláře architekta města a odboru územního plánování a rozvoje města Brna  byla zpracována řada územních studií, které jsme zadávali nebo iniciovali (lokality Halasovo náměstí, Soběšice lokalita kulturního domu, Zábrdovice - nábřeží Svitavy, Husovice - Tomkovo náměstí).
Účastníme se aktivně projednávání studií a dokumentů týkající se území městské části – studie Nová Dukelská, projekt rekonstrukce ulice Krkoškova, projekt rekonstrukce ulice Pflegrova, projekt rekonstrukce ulice Studené, studie cyklostezky Lesná – Soběšice, studie rekonstrukce ulice Merhautova, projekt velkého městského okruhu Rokytova- Tomkovo náměstí, studie Husovický kopec - Soběšická.
Za městskou část byly podány námitky v územní  řízení k plánované stavbě čerpací stanice pod Lozíbkami, 12 podlažního domu na rohu Merhautova-Kohoutova, osmipodlažního domu na rohu ulic Alešova- Merhautova, nesouhlasili jsme s navýšením indexu podlažní plochy  na ulici Hálkova nad parkem Marie restituty (z plánovaných 13 podlaží se díky tomu realizovalo pouze 7), plánovaný bytový dům Kupkově.
Dohlížíme a v případě potřeby dáváme podnět stavebnímu úřadu v rámci probíhajících a stavebním úřadem povolených staveb – areál  Obzor na Lesné, bytový dům na Barvách,
Usilujeme o vypracování celobrněnské urbanistické koncepce, podle které bude možné jednotně postupovat v takových věcech, jako jsou individuální žádosti o rušení soukromých předzahrádek na některých ulicích jako je Merhautova, Fügnerova a další.