Zdravotní péče a senioři

Po mnoha letech konečně probíhá první etapa polikliniky na Lesné, které je městská část historicky správcem. Po skončení těchto prací (v průběhu roku 2019) hodláme pokračovat ve vnitřní rekonstrukci.
Zavedeme službu pro seniory – senior taxi, v rámci níž bude možné objednat si odvoz do základních zdravotních zařízení v Brně.
Podporujeme a dále budeme podporovat kluby seniorů na celé městské části.
Byl otevřen senior point, místo, kde se mohou scházet naši senioři,  v rámci rekonstruovaného objektu Společenského centra MČ na Okružní 21.
Budeme postupně žádat o další bezbariérové úpravy sjezdů a nájezdů silnic, aby byly návaznosti na úpravy už od roku 2015 realizované.
Jednáme o obnovení možnosti pro seniory chodit na obědy na místech, kde to bylo dříve možné, případně najít jiná vhodná místa.

Rekonstrukce polikliniky - městská část dodala projekt a spolufinancuje obnovu vnějšího opláštění a rekonstrukci střechy. Stavbu zajišťuje město Brno, diskutovalo se o vhodnosti zrcadlově černého řešení nového opláštění. Městská část to mohla pouze omezeně ovlivnit, zbylé doplňující prvky budou již v jiné barvě.