Zeleň a parky

Je třeba co nejlépe připravit novou smlouvu o údržbě zeleně a vypsat výběrové řízení na nové firmy.
Ve spolupráci s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity je třeba zpracovat komplexní vizi práce se zelení (s navázáním na odborné práce z let 2001 a 2014).
Je třeba zpracovat zadávací dokumentaci na projekt zadržování vody na území městské části, především tam, kde je koncentrace zeleně největší. Na základě tohoto projektu potom požádat v rámci dotačních programů o finance na realizaci tohoto projektu. Zejména jde o zadržování vody v rámci bytových a panelových domů.
Je třeba vypracovat plán zavlažování stromů při extrémním počasí (jak a které zalévat), ve spolupráci s arboristy z LDF Mendelovy univerzity. Zadržovávat dešťovou vodu v rámci bytových a panelových domů, vybudovat systémy proti suchu.
Je třeba vypracovat koncepci přístupu ke kosení travnatých ploch ve vztahu ke změnám klimatu a trvalejšímu suchu.
Je třeba vyvinout maximální úsilí o udržení vzrostlých stromů v ulicích, kde díky technickým sítím pod jejich kořeny a platné legislativě už nebude možné nové stromy vysadit. To jsou např. ulice Zemědělská, Jugoslávská a některé další ulice v Černých Polích, mnoho ulic v Husovicích.
V parku na Tkalcovské v Zábrdovicích je třeba osvětlení, žádost na Technické sítě byla podána, je třeba ji vzhledem k problémům v tomto parku urgovat.
Postupná realizace projektu, který vznikl z úrovně radnice, na rekonstrukci parku Marie Restituty v Husovicích. První etapa proběhne ještě letos.
Z úrovně města Brna by měla být realizována studie rekonstrukce Tyršova Parku na Valchařské.
Je třeba využít potenciál, který má břeh řeky Svitavy, který prochází podél celé městské části Husovicemi a Zábrdovicemi.

Brno-sever je druhá největší mětská část i co se týče rozlohy zeleně. Největší podíl z toho je na Lesné. Poslední období nebylo jednoduché, protože se zapracovávaly nové firmy, které vyhrály výběrové řízení, když skončila původní smlouva na údržbu. V některých oblastech byly a jsou nedostatky, o kterých víme a průběžně trváme na jejich odstranění. Několikrát byly uplatněny sankce. Nicméně v roce 2019 současné smlouvy končí a budou se připravovat smlouvy nové a vybírat nové firmy. Poznatky z posledních let určitě promítneme do nastavení nové smlouvy.
Mnoho diskusí vyvolalo letošní horké a dlouhodobě suché počasí. Proto jsme navázali kontakt s děkanem Lesnické a dřevařské fakulty, s odborníky na vodu a její zadržování v krajině a se zahradními architekty, abychom mohli kvalifikovaně odpovědět na otázku, zda zalévat stromy, jakým způsobem a které. A dále, jak nejlépe v městské prostředí zadržet vodu a jaké předpoklady k tomu musíme vytvořit. Na základě toho vzniknou projekty, které by měly do příštích let eliminovat dopad těchto změn počasí.     
Potenciál má městská část v řece Svitavě a jejím nábřeží. Možnosti oživení lokality u zábrdovického mostu byly prověřeny územní studií zadanou Odborem územního plánování a rozvoje MMB. Možnosti využití břehů řeky naznačilo i několik ročníků festivalu Překročme řeku, do kterého se Sever každoročně zapojuje.