Zimní úržba a úklid

Zimní údržba bude dále optimalizována, tak, jak se postupně zapracovávají nové firmy vzešlé z výběrových řízení. Podle přání a podnětů lidí upravujeme postup při přednostním udržování nejdůležitějších úseků
Neváhali jsme z úrovně radnice vypovědět z důvodů nespokojenosti smlouvu s předchozí firmou.
Zimní údržba je prováděna dlouhodobě i nad rámec zákona na velké většině takzvaných cest v zeleni (zpravidla asfaltové, někdy i dlážděné cesty), které jsou zejména na Lesné. Tyto mají ještě různé priority podle toho, jak velký je na nich pěší provoz.
Postupně rozšiřujeme síť odpadkových košů, tak, kde jsou objektivně zapotřebí.
Dohlížíme, aby byly dostatečně vyváženy kontejnery na tříděný odpad, které má na starosti firma města Brna SAKO.
Kde je to třeba, tam zpevňujeme místa pod kontejnery na tříděný odpad.       
Vznikly další podzemní kontejnery, tentokrát na Majdalenkách. S dalšími do budoucna počítáme. Někde je s jejich umístění problém, jako například v Husovicích, kde jsou všude pod zemí technické sítě.
Budeme iniciovat zavedení nádob na bioodpad na vhodných místech.
Aktivně likvidujeme černé skládky.
Každoročně se účastníme akce Ukliďme Česko.    
Součástí údržby zeleně je i podzimní úklid spadaného listí, pokud nejsou práce odvedeny včas a dostatečně kvalitně, přistupujeme k uložení smluvní pokuty.  
Přehodnotíme a snížíme počet blokových čištění v roce.
Posunuli jsme dobu blokových čištění tak, aby mohli v daných lokalitách parkovat v noci před blokovým čištěním všichni ti, kteří ráno odjíždějí.