Předsednictvo

Mgr. Martin Maleček

Mgr. Martin Maleček

předseda hnutí SOL a starosta MČ Brno-sever
50 let, má 2 děti
Vystudoval několik oborů na MU v Brně, v rámci svých občanských aktivit se zabývá zejména právními aspekty územního plánování ve vztahu k Lesné a územně správního postavení Lesné 
 • předseda Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, o.s. - od roku 2013
 • předseda Občanského sdružení pro ŽP Ježkova - od roku 2006
 • člen Občanského sdružení Obzor Lesná 
 • ustanovený zástupce veřejnosti pro námitku ke změně Územního plánu města Brna B19/07-1 (lokalita Obzor) - 2009
 • iniciátor zpracování návrhu na prohlášení Lesné památkovou zónou (2009)
 • ustanovený zástupce veřejnosti pro Koncept nového ÚPmB (lokalita Lesná) - 2011
 • ustanovený zástupce veřejnosti pro změnu ÚPmB P019 (lokalita Dukát a Halasovo náměstí) v rámci Aktualizace ÚPmB - 2014
 • spoluautor a editor publikace Lesná 50 let sídliště - 2012
 • spoluřešitel a spolurealizátor grantového projektu Čertova rokle-srdce Lesné - OS pro ŽP Ježkova, 2009-2011
 • spoluautor a spoluřešitel grantového projektu Dětské hřiště Ježkova - OS pro ŽP Ježkova, 2007
 • zakladatel a tvůrce archivu Lesné 
 • spoluorganizátor odborného semináře 50 let Lesné - historie, současnost a perspektivy, 2010
 • publikační a přednášková činnost v souvislosti s Lesnou (např. v rámci přednáškového cyklu Moravská architektura a její Brno, 2012; konference Křižovatky architektury, Praha 2013; přednáškového bloku Pokusy o záchranu, Brno 2013; Brněnská Tapiola, komentovaná prohlídka Lesné, 2013)
Kontakt:
PhDr. Karla Hofmannová

PhDr. Karla Hofmannová

místopředsedkyně hnutí SOL, radní MČ Brno, brněnská zastupitelka
Členka Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná, předsedkyně Občanského sdružení Majdalenky, předsedkyně Sdružení vlastníků jednotek Majdalenky 3,5,7.
Zastupitelka MČ Brno-sever jako nezávislá v letech 2010-2014, publikuje jako nezávislá novinářka v kultuře
Vdaná, má dvě dospělé děti, dvě vnoučata, je důchodkyně, věk 67 let
Vystudovala nejprve gymnázium a pěveckou konzervatoř a poté na Filosofické fakultě UK v Praze kulturologii. Pracovala v oblasti kultury, na Magistrátě Města Brna na odboru kultury a na MČ Brno-sever na odboru kultury,školství, sociálních věcí a zdravotnictví. Má zvláštní odbornou způsobilost v oblasti památkové péče a v sociální oblasti.
 
V současnosti se věnuje:
 • psaní rozhovorů s významnými osobnostmi a umělci a recenzí na divadlení, operní a koncertní produkce v ČR i v zahraničí do odborného tisku
 • občanskému sdružení Majdalenky, jehož aktivita způsobila, že judikát Nejvyššího správního soudu zamezil provádění svévolných změn Územního plánu nejen ze strany OÚPR Magistrátu města Brna, ale i na území celé ČR
 • komunikaci s ostatními subjekty, působícími na Majdalenkách, s cílem společného zkulturnění prostředí a pohody bydlení
 • změně Územního plánu města Brna, blok D, lokalita Dusíkova, pro rok 2009 i Aktualizaci Územního plánu Města Brna, jako ustanovený zástupce veřejnosti pro změnu P019
 • spolupráci s Radou občanských iniciativ při peticích, protestujících proti obchvatu z Obřan na Lesnou a proti kácení lesa nad Lesnou
 • práci ve výboru SVJ Majdalenky 3,5,7 jako předseda výboru SVJ i jako správce objektů
 • práci v Zastupitelstvu Městské části Brno-sever jako členka kontrolního výboru a redakční rady Severníku
Ing. Jiří Sekora

Ing. Jiří Sekora

místopředseda hnutí SOL a radní MČ Brno-sever
36 let, má 2 děti

Vystudoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, zaměření biomedicínské inženýrství, kde od roku 2006 působí jako asistent, je studentem postrgraduálního studia, současně podniká v oblasti IT technologií.
 
Spoluzakladatel a člen Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, spoluzakladatel Občanského sdružení Arbesova, aktivní ve vedení samosprávy SV Arbesova.
 
V rámci svého profesního zaměření je řešitel a spoluřešitel českých i mezinárodních grantových projektů, autor nových technologií pro zpracování tkání a vedoucí studentských projektů a prací. Zajímá se o nové trendy ve vzdělávání a komunikaci a o alternativní formy vdělávání.

Mezi jeho záliby patří gastronomie, plavání, cyklistika, elektronika a outdoorové aktivity.
Ing. Martin Cibula

Ing. Martin Cibula

člen předsednictva hnutí SOL a radní MČ Brno-sever
39 let, má 2 děti, vystudoval Fakultu informačních technologií VUT v Brně

člen Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, člen a spoluzakladatel Lesná, o.s. v roce 2011, jejímž jménem se snaží spustit privatizaci obecních bytů na Lesné
 
Od roku 2000 podniká v oblasti IT technologií, mezitím byl letech 2002 - 2007 vedoucím oddělení informatiky na ÚMČ Brno-sever.
Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.

člen předsednictva hnutí SOL a radní MČ Brno-sever
místopředseda Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, člen Občanského sdružení Obzor – Lesná –od r. 2010
 • iniciátor vzniku a člen přípravného výboru spolku Seifertova-Barvy-Soběšická - 2013
 • 42 let, dvě děti
 • psycholog, VŠ učitel
 • ustanovený zástupce veřejnosti pro změnu ÚPmB Z148 (křižovatky pro propojení Obřan s Lesnou) v rámci Aktualizace ÚPmB – 2014
 • mluvčí petičního výboru Petice za kontinuální zahování celospolečenských (především rekreačních) hodnot lesa mezi Lesnou a Soběšicemi
doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof.h.c.

člen předsednictva hnutí SOL
70 let, ženatý, dvě děti, dva vnuci.

Člen předsednictva Sdružení občanů Lesné. Působí na Mendlově univerzitě v Brně od 90. let, nejprve jako externí pedagog a od roku 2004 na celý úvazek. Na Fakultě regionálního rozvoje  a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně vede Ústav projektového řízení.
 
Na Lesné bydlel od roku  1966 do roku 1976 a poté opět bydlí od roku 1997.
 
Je milovníkem přírody, myslivosti a vážné hudby.
prof. Michal Košut, Ph.D.

prof. Michal Košut, Ph.D.

člen předsednictva hnutí SOL
Člen předsednictva Sdružení občanů Lesné, člen Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná, předseda o.s. Obzor Lesná

Má 64 roků, dvě dcery a několik vnuků.

Od roku 2009 spoluinicioval řadu jednání a petic zaměřených především proti developerským plánům v lokalitě Obzoru.
Spoluiniciátor vzniku Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná, o.s.

Působí jako profesor na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.